نظرسنجی سوالات متداول پرسش و پاسخ گروههای دفتر نقشه سایت نمای اصلی
اخبار
دستورالعملها و بخشنامه‌ها
سايتهای مرتبط
سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی
دفتر تالیف کتاب های ابتدایی و متوسطه نظری
 
اصطلاحات و مفاهیم دفاعی
سه‌شنبه 30 دي 1393  ساعت: 10:04
امنیت ملی وضعیتی که در آن یک کشور نسبت به منافع و ارزش های حیاتی (حفظ تمامیت ارضی، حفظ ارزش های دینی و ملی، حفظ جان مردم، حفظ استقلال کشور و حفظ نظام سیاسی و ...) خود تهدید جدی احساس نکند.
   
استراتژی طرح، نقشه یا روش اجرایی که دستیابی به اهداف را با استفاده موثر از منابع و امکانات، ممکن ساخته و یک ارتباط منطقی و هماهنگ بین سلسله فعالیت ها برای رسیدن به هدف نهایی ایجاد می نماید.
   
استراتژی طرحی است که چگونگی دستیابی به اهداف را با توجه به قابلیت ها، محدودیت ها، فرصت ها و تهدیدهای محیطی مشخص می نماید.
   
استراتژی دفاعی علم و هنر به کارگیری همه ی قدرت کشور در جهت مقابله با تهدیداتی که علیه امنیت ملی کشور صورت می گیرد.
   
دفاع تدابیری که برای مقاومت در مقابل حملات نظامی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، روانی و یا فناوری و جنگ الکترونیک توسط یک کشور اتخاذ می شود.
   
دفاع مقدس مجموعه مجاهدت ها، حماسه ها، پایمردی ها و فعالیت هایی که ملت ایران و نیروهای مسلّح جمهوری اسلامی ایران در طول 8 سال در برابر تهاجم رژیم بعث عراق به خاک کشور انجام داده و در این امتحان سربلند و پیروز بیرون آمدند.
   
دکترین نظریه، اصول یا قواعد بنیادین معتبری است که هدایت کننده ی اقدام در پشتیبانی از سیاسی ها و برنامه ها در جهت تامین اهداف بوده و به کاربردن آنها مستلزم درک مقتضیات و تصمیم گیری صحیح و منطقی می باشد.
   
ارزش های ملی به آن دشته از ارزش هایی اطلاق می شود که درباره آن ها اجماع عمومی وجود دارد، مانند: حفظ نظام، حفظ تمامیت ارضی کشور، حفظ ارزش های دینی و اخلاقی، حفظ جان مردم، حفظ استقلال کشور و ...
   
بازدارندگی اتخاذ تدابیر گوناگون از سوی یک دولت برای مایوس کردن دولت های دیگر از پیگیری های سیاست های تهدید آمیز، یا انجام اقدامات اساسی برای بازداشتن دولت های دیگر از اقدام تجاوز کارانه
   
تهدید هر عنصر یا وضعیتی که مراکز حساس، ارزش های حیاتی، ثبات سیاسی و امنیت ملی کشور را با خطر مواجه سازد.
دفعات بازديد: 1983
تعداد بازديدكنندگان: 1817